Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Vinahitech đã thiết lập và duy trì mối quan hệ vững chắc với các đối tác uy tín và nhiều bạn hàng lớn, truyền thống từ nhiều ngành sản xuất công nghiệp khác nhau trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam 
Bạn hàng của chúng tôi gồm nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau: tập đoàn đa quốc gia, liên doanh, đầu tư nước ngoài, công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân…
Công ty Vinahitech luôn trân trọng tất cả các khách hàng đã, đang và sẽ tín nhiệm sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Đến với Vinahitech, khách hàng sẽ nhận được sự hợp tác nghiêm túc và lâu dài, đáp ứng tất cả các yêu cầu trong phạm vi sản phẩm mà Vinahitech cung cấp.