Ergon

Ergon International là một trong những nhà sản xuất dầu naphthenic lớn nhất thế giới Các sản phẩm Ergon – HyVolt là các loại dầu cách điện naphthenic đáp ứng các yêu cầu của cả hai tiêu chuẩn kỹ thuật chung và các ứng dụng đặc biệt của IEC 60296: 2012 và ASTM D3487-2016.

Xem tất cả 1 kết quả